2011. nov. 20.

HÉTFŐ, JANUÁR 24, 2011

A Rebekah vagyok.


Ez a vége. Isten haza hívta drága édesanyánkat... Teljesen meggyógyította őt, és tökéletessé tette! Az ő fájdalma véget ért, nincs több halál ... csak teljes boldogság. Ő meglátta a Teremtőjének arcát és az Ő jelenlétében tisztelheti Őt.
Annyi minden történt az elmúlt héten ... oly sok fájdalom, de mindez a mennyben végződött.

Anyuka nagyon legyengült, így a nővér megrendelt egy kórházi ágyat és így nem kellett neki sokat mozognia. A fájdalma nem volt túl sok és szellemileg is rendben volt egészen csütörtök estig. Majd csütörtök este volt a fordulópont.

Anyukának szörnyű fájdalmai kezdtek lenni és kezdett összezavarodni. Mindenáron azt akarta, hogy énekeljük őt a Mennybe. Ez a kérés 3 éjszakás énekléssé vált a Skype-on a rokonság sok családtagjával Windsorból és az Egyesült Államokból. Anyuka velünk tudott énekelni az első este, és beszélt is egy kicsit ... de legtöbbször csak azt kérte, hogy énekeljük őt haza és hogy ez hamar történjen meg. Pénteken a nővér adott anyukának morfium injekciót, hogy segítsen a fájdalmán .. így aludt egész nap. Akármikor felébredt néhány percre mindig említett valamit a Skype-on való éneklésről azon az estén. Este a pásztorunk is eljött, és ismét mindannyian énekeltünk, de ekkor már anyuka állandóan kikapcsolt és csak néhány szót szólt. Szombaton az ébrenléte egész nap körülbelül 20 perc volt ... ez is főleg az énekelés közben ( próbáltuk ébren tartani őt). Alig tudta felfogni, hogy mi történik. Még sikerült köszönnie a szüleinek, amikor ők hozzá jöttek egy pár percre, de ennyi volt az egész. Jákob és én felmentünk North Bay-be (énekeltem a kórusban vasárnap reggel) az éjszakára ... mindketten tudva, hogy valószínűleg ez volt az utolsó alkalom, hogy valaha ebben a földi életben láthattuk őt. Szombat éjszaka eltelt békésen. Vasárnap reggel is szépen ragyogóan és naposan virradt. Elmentem korán a gyülekezetbe gyakorolni. Apuka hívott, hogy anyukának már csak órái vannak vissza. A légzése küzdelmessé vált és a szervezete lelassult. Apuka azt mondta, hogy felhív, ha valami történik, és azt kérte, hogy adjam át a híreket a pásztorunknak. Az Istentisztelet során megérintett az a szeretet ami betöltötte a gyülekezetünket, és hogy a Krisztusban örömmel tudjuk énekelni a dicséretet Őneki a legmélyebb bánat között is. A prédikáció után a dicséretkórus felállt és a következőt énekelte: „Ó győzelem Jézusban”, és ezzel véget ért a szolgálat. Ahogy mentem le a pódiumról Jákob a kezembe nyomta a telefont, mivel csengett.... Apuka volt, hívott hogy megmondja, anyuka éppen az utolsót lehelte. Most már békében van........


Apuka itt volt az anyukával egész reggel, már gyászolva, próbált könnyíteni rajta, imádkozva érte (de ő csak aludt). A nővér bejött reggel, és azt mondta, hogy anyukának csak néhány órája van hátra. Ekkor hívott engem apuka. A reggel hátralevő része csendesen telt el. Körülbelül 12:20-kor apuka bekapcsolt egy kis zenét anyukának, és ő kinyitotta a szemét ... apuka odament hozzá, és anyuka az utolsót lehelte. Megkapta amit kívánt... muzsikával lett hazakísérve.

Haza lett hívva békésen 12:24-kor vasárnap délután .. január 23-án.
Amikor mi gyerekek hazaérkeztünk a gyülekezetből apuka megtartotta az utolsó áhítatot anyuka mellett,…. szinte minden este áhítatot szoktunk tartani az asztal körül vacsora után, és énekelni is szoktunk egy éneket. Olyan szépek tudnak lenni azok a pillanatok együtt a családdal az asztal körül.... de tegnap volt az egyik legszebb. Ez volt a legfájdalmasabb is ... itt voltunk megtörve, de Istennek adva hálát és dicsőséget, amire Ő egyedül érdemes. Figyeltem apát, és a testvéreimet, amint átadják magukat a Jó Istennek ebben a kimondhatatlanul nehéz pillanatokban…: ez egy igazi csoda. Elénekeltük a Doxologiát (legalábbis próbáltuk) és ezzel befejeztük. Ez a kezdete egy új fejezetnek az életünkben .... nem tudjuk, mi fog történni, de tudjuk, hogy a Jó Isten vár a jövőben is tárt karokkal. Imádkozzunk erőért ebben az időben ... főleg apukáért. Most már az övé mindkét szülő felelőssége, de ő csak a fele annak, mint aki volt azelőtt. Ő és anyuka együtt voltak 21 évig (21. házassági évfordulójuk lenne február 3-án), 21 évig mindig ott voltak egymásért..... egyként. A Jó Isten meglátogatja apukát ott ahol van, és megadja neki mindazt a vigaszt amire szüksége van.

Ez az utolsó blog amit ide írtunk. Ez a fejezet lezárult, de nem szabad elfelejteni. Isten megmutatta az Ő nagyságát ezeken keresztül. Sajnos néhányan keserűen veszik az anya elmenetelét, de azt kérem, hogy mindenki gondolja át hogy anya hogyan venné a keserűséget? Isten az Isten, és Ő mindent megtesz az Ő dicsőségéért és a mi javunkért ... ez visz minket a tökéletességre. Adjunk hálát az Úrnak ezért, köszönjük meg neki a fájdalmat és az örömöt egyaránt. A keserűség csak rosszabbá teszi és megnehezíti a te részedet. Anyuka tudta teljes bizonyossággal hogy hova ment, és ő azt is tudta, hogy miért ment oda. Krisztus volt életének és halálának célja. Sátán elvesztette ezt a csatát, a halál vereséget szenvedett és a pokol soha nem követelheti őt. Amikor elérsz a halálos ágyadhoz, te is eltudod ugyanezt mondani? Amikor Isten ítélőszéke előtt kell megállnod, azt fogod hallani tőle: „Jól vagyon hű szolgám” ... vagy örökké el fogsz veszni? A mennyország az egy igazi hely, és anyuka ott van!! A kárhozat is valóság és az is örökkévaló. Isten hív téged .... Krisztus meghalt, hogy megmentsen minket, és hogy magához vegyen. Ne legyél kőszívű. Anyuka úgy élt, mint egy hű követője Krisztusnak .... tartsd életben az ő emlékét, és ne dobd el azzal, hogy figyelmen kívül hagyva hátat fordítasz mindannak ami az ő életének adott értelmet.

Zárásként a következő igét hagyom számodra, amit apuka olvasott nekünk tegnap.
1 Tesszalonika 4 :13-18
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységek. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.


Van egy blogom amit majd folyamatosan fogok felfrissíteni.
http://phoenix-with-a-heartache.blogspot.com/
Köszönjük mindannyitoknak hogy velünk vagytok és könyörgéseitekben felemeltek bennünket Urunkhoz ezeken az időkön keresztül.


A Krisztusban és az Ő nevében egyedül!


Rebekah

Az Isten a hegyen még mindig Isten a völgyben is ....


HÉTFŐ, JANUÁR 17, 2011

Az Élet Folytatódik

Kérlek, imádkozzatok a Jessicáért .. Néhány évvel ezelőtt találtunk egy daganatot a bal könyökén ... ... az orvosok figyelik azóta. Elküldték egy CT vizsgálatra Karácsony előtt és a múlt héten vettek róla egy MRI-t is. Beutalták egy idegsebészhez .... és most várunk a vizitre .... Megint a mi bizalmunk az Úrban van !!!!!!! Ő teljesen hűséges volt eddig ... ..

Ha Isten békéje, mint egy folyó árad felém....

Kérlek, továbbra is imádkozzatok ...

Az Atyám kezében
Miriam

VASÁRNAP, JANUÁR 9, 2011

Szeretet, Öröm, Remény és Sok-Sok Étel

Nehéz kiválasztani, hogy melyik képet rakjam fel a fantasztikus vacsoráról. Mindannyian elmentünk Edwin és Elaine-hez a vacsorára. Edwin, Christina és mindenki más is segített a készületekkel így végre-valahára édes anyukánknak csak ülnie kellett és velünk enni .... (nem kellet fáradoznia)Ez az, ahol a gyerekek tele pocakkal készek belemerülni az ajándékokba, na meg .... desszertekbe..... és utána takarításba.

Másnap felkészítettük a Skype-ot .... Nagyon elképesztő, hogy milyen kicsi lett ez a világ... a Marton unokatestvérek voltak rajta, beszélgettünk több államból egyszerre.


Az egyik nap Adina nővérem egyik barátja jött át, és fényképeket készített a családunkról.


Nos Karácsony 2010 jött és ment. Örömteli szívvel lettünk mindannyian megajándékozva. Nem tudva, mi vár ... ... de ragaszkodva az Ő SZAVÁHOZ, ISTEN ISMÉT MEGADOTT MINDENT. Minden, amire szükség volt, a helyén volt... még az kis részlet is hogy a teherautó, ami kiszállította az oxigént számomra ott várakozott a bejárón amikor megérkeztünk Windsorba ......napi nővéri ellátás ... a legjobb ápolóval a városban ... Nándi ... ..

Nehéz lenne elmagyarázni az összes rokonságot és a barátokat akikkel lehetőségünk volt találkozni... alapjában véve Windsor az én szülővárosom ... ahol éltem az első 20 évét az életemnek, így eljöttek iskolai barátok, gyülekezeti barátok és rokonok mind ....

Az Úr sokat adott nekem és családomnak ... .. ahogy bizonyára tudjátok ezen keresztül menni nem könnyű, de ugyanakkor viszont nem nehéz, mert minden nap Ő adja nekünk a kegyelmet amire szükségünk van, és mindazzal a túlcsorduló kegyelemmel Ő vigasztal és felkészít minket arra a napra, a csodálatos napra, amikor megláthatjuk Őt.

Alig várom .....


Az Ő Hatalmas Kezeiben,
Miriam

PÉNTEK, DECEMBER 24., 2010

Karácsony előtti friss hír


Hát most már több hete, hogy nem tudtam felfrissíteni a blogomat. Az fő tüneteim az utóbbi időben azok, hogy nem tudok koncentrálni és zavarodást is tapasztalok.
Az orvos már előre megmondta nekünk hogy, ez fog történni.
Így megkértem a Nándit meg a Krisztina húgomat hogy, segítsenek írni. Nagyon mozgalmas volt az elmúlt hónap a látogatókkal akik jöttek hozzánk. A húgom Krisztina és családja az édes anyukámmal, az unokatestvérem Anikó családjával Ohio-ból és utoljára örömömre, a Nándi szülei és húga jött látogatóba Magyarországról. Nagyon csodálatos volt három teljes generációt látni egy fedél alatt. A szüleinket, minket és a gyermekeinket.

Megünnepeltünk két születésnapot is az elmúlt hónapban Rebekah betöltötte a 20.-at november 16-án és Jessica a 18.-at december 16-án. Ez nyilvánvalóan a szükséges vásárlással járt, amit én csak a tolószék segítségével tudtam megtenni. Az utóbbi időben már nagyon nehezemre esik enni és inni, vagy bent tartani az ennivalót. Lefogytam kb. 14 kilót az elmúlt hónapban. És világossá vált, megvolt az utolsó látogatásunk az onkológussal is. Amikor látta a kondíciómat arra a következtetésre jutott hogy már nem tud tenni semmit, ami segítene a jövőben, és így további vizitre már nincs szükség.

A Jóisten ismét segítségül volt a családunknak, hogy biztonságban megérkezhessünk Windsorba az évi karácsonyi ünnepekre. Naponta látogatnak és ápolnak a nővérek amíg itt vagyok.

Sok-sok barátaim és a rokonaim útjukba ejtettek az elmúlt napokban, hogy láthassanak. Lehet, hogy csak triviálisnak hangzik és úgy tűnik, hogy én csak ismétlem magam, de Isten olyan hűséges és olyan jó hozzánk. Ő a mi erősségünk. Kérlek imádkozzatok, hogy mindannyian láthassuk Őt az Ő erejében felmagasztalva.

KEDD, NOVEMBER 9, 2010

Sírva de Mégis Örömmel, Kimondhatatlan Örömmel


Csütörtökön újabb hírt kaptunk amit nem akartunk hallani ... .. A kalcium még folyamatosan megy felfelé, és nincs semmi, amit az orvos igazából tudna vele tenni. A tumorom megnőtt 9cm-ről 13cm-re. Sokat érzem, de a fájdalom kibírható. Heti kemoterápiára tesznek remélve, hogy ez majd jobban befolyásolja a daganatot és segít a kálciumot lejjebb vinni. Prednisone-t is szedek, hogy segítsen a vérlemezkék gyorsabb utánpótlásában. Az orvos nem tudja megmagyarázni, hogy a testem hogyan tudja elviselni az ilyen magas kálcium szintet...
De a legjobban megindító dolog a vizit közben történt..... a nővér leült és kérdezte, hogy feltehetne-e nekünk egy néhány kérdést..... Azt kérdezte, mi az ami hordoz bennünket ezen keresztül, a hitünk? Így volt lehetőségünk, hogy megosszunk vele „a bennünk levő reménységről” 1Péter3: 15.

Milyen biztatás ez a szívünknek, igen, Isten még mindig formál, munkálódik és mi a részesei lehetünk. Mint ahogy a következő vers mondja: amikor „Ő felfedi csak egy pillanatra az Ő dicsőségét vigadozva örvendezhetünk ”
"Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.Annak okáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják [néki] lelöket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén."1Pt 4:12, 13, 19

Ahogy haladunk tovább annyira izgatott vagyok, hogy még mit fog a Jó Isten tenni, néha ha még olyan nehéz is, de folyton ad lehetőséget, hogy élvezzem a családomat, imádkozni, tanulni, sokat olvasni, és továbbra is növekedni Őbenne ... Még mindig van szándéka velem ... minden nap amit Ő nekem ad, élni kell a legteljesebb mértékben mindaddig amíg eljön az idő, amikor Ő belép és meg gyógyít vagy elvisz haza. Ő teljes bizonnyal megadja a kegyelmet amire szükségem van minden nap! Még jobban izgató elképzelni, és elmélkedni a mennyországról, ahogy a szentírás ír róla… itt van egy kis bepillantás, biztos vagyok benne hogy soha ezelőtt nem gondoltál a mennyországra így, "egy ragyogó, élénk és fizikai mennyország. mentes a bűntől, a ráktól, a szenvedéstől és a haláltól és teljes a Krisztus jelenlétével, csodálatos a természetbeli gyönyörűsége és gazdagsága az emberi kultúrának, mint ahogy Isten eredetileg teremtette. Ez egy hely valódi hely lesz, valódi emberekkel valódi testekkel, élvezve a szoros kapcsolatot Istennel és egymással, evés, ivás, munka, játék, utazás, Isten tisztelet és felfedezés. „Randy Alcorn mint Pál mondja:” Néha úgy érzem, szorongattatom e kettő között.... " Filippiekhez 01:23
Azért imádkozom, hogy azoknak akik nem ismerik Jézust mint a Megváltójukat lehetőségük legyen megismerni Őt, és így nekik is megadatna ez az Áldott Biztonság
.


Üdvteli érzet: Jézus enyém!
Ennek felettébb örvendek én.
Örökség vár rám, mennyei rész,
Lelkem ujjongva fölfelé néz.

Örökre zengem ez éneket:
Jézusban leltem az üdvömet!
Boldogan vallom: Jézus enyém!
Irgalmát áldom örökre én!

Üdvteli érzet: Jézus enyém!

Isteni béke árad felém.

Igája könnyű, nyugalmat ad,

Követem híven a lábnyomát.

Örökre zengem ez éneket:

Jézusban leltem az üdvömet!

Boldogan vallom: Jézus enyém!

Irgalmát áldom örökre én!

Üdvteli érzet: Jézus enyém!

Életem útján áldott remény.

Pásztorom nékem, hű őrizőm,

Istentől küldött Üdvözítőm!

Örökre zengem ez éneket:

Jézusban leltem az üdvömet!

Boldogan vallom: Jézus enyém!

Irgalmát áldom örökre én!

Az éneket írta Fanny Crosby

Kérlek, továbbra is imádkozzatok bölcsességért az orvosoknak, nekünk, és hogy Isten legyen dicsőítve, és hogy Ő folyamatosan formáljon és alakítson bennünket hogy olyanná legyünk, mint az Ő Fia ezeken az eseményeken keresztül.


Az Atyám kezében
Miriam

SZERDA, NOVEMBER 3, 2010

Megyünk az Orvoshoz


Kedves Ima Harcosok,

Kérlek, imádkozzatok, hogy holnap, ahogy megyünk az orvoshoz, az Isten békéje legyen velünk. A
CT eredményeit fogjuk megkapni amit hétfőn vettek, és megmondják, hogy mi várható ezután.

Mostanában nem a legjobban érzem magam, de ez még mindig nem túl rossz. De legfőképpen azért hogy biztosan
álljak az Isten ígéretein .... Ő velünk van.

A Ő kezében,
Miriam

SZOMBAT, OKTÓBER 23, 2010

Újság a Nehéz Hét Után


Hát itt vagyunk október 23., nem tudom elhinni, hogy hogyan repül az idő. A Hálaadás ünnepének a hétvégéje csak jött és ment. Én nem írtam azóta úgyhogy feltöltök ehhez néhány képet, mint mondják: „egy kép többet ér ezer szónál”


Amikor ültem, csak szívtam be mindezt, az én részem csak annyi volt hogy teljesen elteljek, a Jó Isten adott nekem még egy évet, és a Jó Isten adott nekem egy fantasztikus családot .... milyen áldott asszony vagyok.

Nos, íme a friss hírek: az elmúlt 3 hét alatt csak vártam a kemoterápia kezelésre. A dolgok nagyjából úgy mentek, ahogyan kellett, de a múlt héten minden kezdett betetőzni, vagy túl sok vagy túl kevés volt minden. A kalcium szint túl magas volt szombaton így bent tartottak engem egy kicsit újra hidrálásra, utána haza küldtek ... másnap ellenőrizni akartak, így bementem vasárnap reggel. A kalcium lement egy kicsit, de az biztos, hogy nem a kívánt szintre, mégis elmehettem haza / gyülekezetbe. Olyan gyorsan elmentem, hogy elfelejtették kivenni az intravénás tűt a karomból ... szóval itt vagyok vasárnap reggel… mint egy őrült nő futva vissza a rendelőbe integetve a karjával, és azt kiabálja, hogy „siessenek, mert elkések a gyülekezetből” ...Hétfő délutánra újra nagyon rosszul éreztem magam és Nándi vissza vitt a klinikára. Ezúttal a problémát a nagyon alacsony magnézium szint okozta .... bent akartak tartani másnapig, hogy ezt növeljék a klinikán ... de nem volt hely a kórházban, így úgy döntöttünk, hogy a legjobb számomra, ha haza megyek ahelyett, hogy ki legyek téve mindenféle betegségnek a klinikán. Szerda vissza vérvizsgálatra. Itt kiderült, hogy nem lesz kemoterápia, mivel a vérlemezkék szintje túl alacsony, de az orvos rendelt intravénás gyógyszert a magas kalciumra csütörtökön. Aztán pénteken kaptam egy vérátömlesztést mert a vörös vértestek nagyon alacsonyak voltak. Szóval, elfogadható ez egy teljes heti munkának ?.... Mert ez annak tűnt.
Kíváncsi vagyok, és kérdezem is az Úrtól őszintén, ... mire jó ez? Aztán gyengéden eszembe juttatja ... “ÉN munkálódom a kis dolgokon keresztül ... ÉN elfogadtalak, te az én gyermekem vagy, szeretlek, Én a te szívedet formálom ... türelmesebbé teszlek ... hogy nagyobb bizalommal légy Felém.... több reményt és a hitet adok ... olyan szemeket, hogy hittel, és ne látás által járj.”

Az én válaszom: Ha ezt teszed velem Uram akkor .... neked adom ezt a heti „munkámat”.


Csak egy életet áldozni - Jézus, én Uram és királyom
Csak egy nyelv dicsér Téged - A te irgalmadról énekel
Csak egy szívnek áhítata - Megváltó úgy legyen
Megszentelve egyedül a te páratlan dicsőségedre,
Átadva teljesen neked

Csak egy óra az enyém, Uram- Teérted legyen használva
Legyen minden múló pillanat az örökkévalóságra szánva
Lelkek körülöttünk mindenhol halnak, Halnak bűnben és gyalázatban
Segíts nekem, hogy vigyem nekik a Kálvária megváltás üzenetét, a te dicsőséges nevedben.
Írta: M. Dunlop

Mielőtt befejezem, itt van egy vers, amibe megkapaszkodhatunk amikor nehézségeken haladunk át ... egy fantasztikus ígéret:


Az Úr, Ő az, a ki előtted megy, Ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj és ne rettegj!

5 Mózes 31:8

A Ő kezében,
Miriam